Prijava

Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies"Pomoć za Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies"

Ovdje ste prvi put?

Please select the language in the upper right corner!

Prijava na sustav:
Korisničko ime (Login): <vaše korisničko ime za Pretinac>@vvg.hr
Lozinka (Password): <vaša lozinka za Pretinac>

Primjer:
Korisničko ime: mrakovic@vvg.hr
Lozinka: xxxxxxxxxx


Upis na kolegij:
Nakon prijave na sustav Gaudeamus, da bi mogao koristiti sve resurse odabranoga kolegija, korisnik se treba prijaviti na odabrani kolegij (predmet). Ako je kolegij otvoren za upis studenata na njega, onda student treba potvrditi svoj upis ili unijeti zaporku predmeta koju će mu prije toga priopćiti predmetni nastavnik.

Pomoć
Sve upite po pitanju Gaudeamusa upućivati e-mailom na adresu:
gaudeamus@vvg.hr