E-učenje - Veleučilište Velika Gorica

Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies"

Ovdje ste prvi put?

Prijava na sustav

Korisničko ime: <vaše korisničko ime za Pretinac>@vvg.hr
Lozinka: <vaša lozinka za Pretinac>

Upis na kolegij
Da bi ste mogli koristiti resurse odabranog kolegija potrebno se prijaviti na kolegij sa zaporkom koju ste dobili od nastavnika tog kolegija.

Pomoć
Sve upite po pitanju Gaudeamusa upućivati e-mailom na adresu Gaudeamus administratora.