Aktiviranje DemoStudenta

Da bi nastavnik i kreator resursa i aktivnosti na Gaudeamusu mogao vidjeti kako to studenti vide, potrebno je kreirati DemoStudenta na predmetu.

Zbog sigurnosnih razloga 1.6.2021. ukidaju se virtualni testni studenti (Goran, Marko).

Postupak je:

1. U blokovima s desne strane potražiti Dodaj blok: i odabrati iz padajućeg izbornika DemoStudent View.

2. Potražiti s desne strane u blokovima blok DemoStudent View i klikom kreirati DemoStudent

Demo student je tako kreiran na tom predmetu.

3. Možete ga svrstati po želji u neku grupu, da bi mogli vidjeti što ta grupa vidi. DemoStudent se u popisu korisnika vidi kao svaki drugi korisnik.

U popisu korisnika izgleda ovako:

Last modified: Friday, 21 May 2021, 1:34 PM