Stručni studij održavanja računalnih sustava namijenjen je stjecanju znanja i vještina potrebnih za uporabu i održavanje računalnih sustava s primjenom u različitim područjima, od automatizacije poslovanja do ugradbenih računala za nadzor različitih industrijskih i energetskih procesa.

Samostalna izrada funkcionalne WEB servis aplikacija u Open Source okruženju (Apache,MySQL,PHP, XML).

Ishodi učenja: organizirati skupove podataka u funkcionalne cjeline; sastaviti xml scheme podataka i xml konfiguracijske datoteke; osmisliti model razvoja web servisa iz konfiguracijskih datoteka u open source okruženju; razviti operacije web servisa u open source okruženju; upravljati konfiguracijom web servisa korištenjem php alata; pripremiti dinamički wsdl dokument; povezati javno dostupne web servise.

Način provjere znanja: Kontinuirana provjera tijekom nastave provedbom pismenih kolokvija. Završni ispit se provodi pismeno i usmeno. Studenti koji polože sve kolokvije pristupaju samo usmenom dijelu završnog ispita. Na kolokvijima i završnom pismenom ispitu su graduirani zadaci od rutinskih do zahtijevnijih. Na usmenom završnom ispitu se vrednuje razumijevanje prijeđenog gradiva.

ECTS: 4

Predavanja + vježbe: 60+30