The professional study programme of Computer System Maintenance is intended to acquiring knowledge and skills necessary to use and maintain the computer systems with the application in various fields, from automation of work to embedded computers for the control of various industrial and energy processes.

Samostalna izrada funkcionalne WEB servis aplikacija u Open Source okruženju (Apache,MySQL,PHP, XML).

Ishodi učenja: organizirati skupove podataka u funkcionalne cjeline; sastaviti xml scheme podataka i xml konfiguracijske datoteke; osmisliti model razvoja web servisa iz konfiguracijskih datoteka u open source okruženju; razviti operacije web servisa u open source okruženju; upravljati konfiguracijom web servisa korištenjem php alata; pripremiti dinamički wsdl dokument; povezati javno dostupne web servise.

Način provjere znanja: Kontinuirana provjera tijekom nastave provedbom pismenih kolokvija. Završni ispit se provodi pismeno i usmeno. Studenti koji polože sve kolokvije pristupaju samo usmenom dijelu završnog ispita. Na kolokvijima i završnom pismenom ispitu su graduirani zadaci od rutinskih do zahtijevnijih. Na usmenom završnom ispitu se vrednuje razumijevanje prijeđenog gradiva.

ECTS: 4

Predavanja + vježbe: 60+30