Obveze studenata:

1.Pismeni kolokviji iz Menadžmenta

2. Aktivno sudjelovanje na nastavi!

3.Poduzetnički projekt u pisanoj formi

4.Prezentacija poduzetničkog projekta